Uitvoering versnellingsplan Het Nieuwe Telen

Beschrijving: 

In de tuinbouwvisie van het kabinet en het energieakkoord wordt geconstateerd dat een versnelde ontwikkeling en praktijkintroductie van HNT noodzakelijk is om de ambities/doelen voor 2020 te realiseren. Daartoe heeft het prgramma Kas als eenrgiebron een versnellingsplan "Glastuinbouw koploper energie besparen" opgesteld. Dit project betreft de uitvoering van dat versnellingsplan en subsidieert de benodigde menskracht voor de coördinatie en uitvoering voor 2 jaar en de out of pocketkosten voor projecten/bijeenkomsten e.d. voor 1 jaar. In 2014 wordt een groot aantal activiteiten in gang gezet, waaronder: regionale kantinebijeenkomsten HNT, studiegroepen HNT, training HNT voor teeltadviseurs, ontwikkelen onderwijsmodule, demonstraties in de praktijk, helpdesk HNT.

Resultaten: 

Vanuit het versnellingsplan Het Nieuwe Telen (HNT) zijn cursussen voor telers en voor niet-telers georganiseerd. Er bestond veel belangstelling voor de basis cursussen waaraan 600 personen hebben deel genomen. Daarnaast zijn zgn. kantinebijeenkomsten gehouden die door 700 mensen bezocht zijn. Er zijn in het project consultancy opdrachten verstrekt die ondersteunend zijn aan de toepassing van HNT in de praktijk.

Via de website van Kas als Energiebron en haar 2-wekelijkse nieuwsbrief en door aandacht in de vakpers is breed gecommuniceerd over de resultaten uit onderzoek en in de praktijk.

De aanpak in het versnellingsprogramma HNT is succesvol gebleken. Dit blijkt zowel uit de brede belangstelling voor HNT bij telers en andere betrokkenen in de glastuinbouw, de aandacht in de vakpers als uit de resultaten op het gebied van teeltverbetering en energiebesparing die behaald worden bij voorlopers. 

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
15039
Begindatum: 
19-08-2014
Einddatum: 
01-05-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 678.610