Verbeteren compost ten behoeve van champignonteelt

Beschrijving: 

Betere sturing van microflora in compost door inventarisatie en karakterisering gedurende compostbereiding en teelt. Ook de rol van de verschillende micro-organismen in de microflora wordt bepaald en de correlatie onderzocht tussen de samenstelling van de microflora en de oogstopbrengsten.

Resultaten: 

Onderzoek is gedaan naar de samenstelling van de populatie micro-organismen in de verschillende fases van de compostbereiding. Een verandering in de samenstelling, ofwel de verminderde of vermeerderde aanwezigheid van specifieke groepen van micro-organismen, kan mogelijk worden gekoppeld aan de oogstresultaten. Uiteindelijk kan op basis van deze kennis een assay ontwikkeld worden om de hoofdrolspelers voor een goede kwaliteit compost te volgen. Voor de bestrijding van de eerder genoemde ‘onkruid’ schimmels zijn in de compost bacteriestammen aangetroffen die een remmende werking hebben op deze ongewenste schimmels. Ook werden diverse plantenextracten en een peptide gevonden die actief de groei van ‘onkruid’ schimmels afremmen.

 

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14554
Begindatum: 
01-12-2011
Einddatum: 
31-12-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 100.000
Uitvoerder(s): 
Overige Uitvoerders