Verbetering lichtinval winterlicht

Beschrijving: 

Dit project richt zich op mogelijk om vooral in de wintermaanden meer licht in de kas te kunnen krijgen. Middels metingen en modelberekeningen wordt onderzocht in hoeverre er mogelijkheden v.w.b. kasdek, coatings en condensatiegedrag.

Resultaten: 

In de winter is onder Nederlandse omstandigheden licht de beperkende factor voor de groei van het gewas. Het ontwerp van de Venlo kas is niet wezenlijk veranderd gedurende vele jaren. Echter de ontwikkeling van diffuus glas en het gebruik van antireflectie coatings zijn van recente datum en kunnen betekenen dat het ontwerp van het Venlo kasdek moet worden herzien. Dit rapport toont de resultaten van Ray-tracing berekeningen van het effect van verschillende maatregelen zoals dakhelling, nok oriƫntatie, symmetrie van het kasdek, reflectie van de constructiedelen en het effect van condensatie op lichttransmissie van de kas. De resultaten laten zien dat het mogelijk is om de lichttransmissie met meer dan 10% te verhogen als een combinatie van maatregelen worden genomen. Effecten van standaard glas bij deze maatregelen op de transmissie zijn hoger dan bij diffuus glas. De metingen aan het effect van condensatie toont een enorme variatie, maar gemiddeld blijkt dat condensatie 2% licht kan kosten (standaard glas), maar ook 6% licht kan opleveren. De optimale winterlichte kas betekent een complete re-design van het Venlo kasdek.

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
15043
Begindatum: 
19-08-2014
Einddatum: 
01-05-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 96.365
Uitvoerder(s): 
PPO Glastuinbouw