Verkennen van nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding van wortelduizendpoot in de glastuinbouw

Beschrijving: 

Het doel van deze consultancy is te verkennen of wortelduizendpoot gelokt en bestreden in de bodem (attract and kill) kan worden.

Resultaten: 

In het najaar van 2014 werden veel slateelt-bedrijven geconfronteerd met een grote uitval van planten en veel schade. Bij verschillende bedrijven werd ook wortelduizendpoot gesignaleerd. In een verkennend project is daarom de bestaande kennis over wortelduizendpoot samengevat, en zijn nieuwe mogelijkheden voor bestrijding van wortelduizendpoten in kaart gebracht (hoofdstuk 1). Vervolgens is één van de nieuwe bestrijdingsmogelijkheden, nl. het weglokken van wortelduizendpoten met CO2 capsules,  getest in een laboratoriumopstelling (hoofdstuk 2). Bij de geteste concentratie hadden de CO2 capsules geen aanlokkend effect op de wortelduizendpoten. Tegelijkertijd werden bij veel slateelt-bedrijven aantasting van wortels door Fusarium waargenomen. Uit onderzoek door de NVWA  is de Fusarium uiteindelijk geïdentificeerd als zijnde F. oxysporum lactucae. Deze leek de belangrijkste boosdoener van de uitval.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14761.25-26
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-07-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 5.000
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw