Verlaging fosfaatbelasting met omhulde drain

Beschrijving: 

In het kader van het project Fosfaatfilters is in 2010 door een drainagebedrijf een omhulde drain aangelegd tussen twee bestaande drains op een perceel van een bloembollenbedrijf. De omhulling bestaat uit een laagje van 10 cm ijzerzand.

Het ijzerzand zuivert het overtollig bodemwater door het opgelost fosfaat te binden voordat het water door de omhulde drain kan worden afgevoerd naar de sloot. De omhulde drain bleek zeer effectief fosfaat uit het passerende bodemwater te verwijderen.

Het rendement tijdens het eerste uitspoelingseizoen bedroeg circa 94%. De opstelling is echter nog niet praktijkrijp. Dit vervolgproject geeft inzicht in de duurzaamheid en de kosteneffectiviteit van de drain.

Resultaten: 

Om de uitspoeling van fosfaat uit landbouwgronden naar het oppervlaktewater te verlagen is een fosfaat (P)- bindende drain ontwikkeld. Deze P-bindende drain bestaat uit een normale drainbuis met daaromheen een sterk P-bindend materiaal, in dit onderzoek ijzerzand. De hier in een veldproef geteste P-bindende drain verwijder 97% van het aangevoerde fosfaat. Er is berekend dat de Pbindende drain 14 jaar dit hoge verwijderingspercentage handhaaft, daarna zal de efficiƫntie dalen. De omhulling met ijzerzand heeft geen negatieve effecten op de drainerende werking van de drain. De maatregel is goed inpasbaar in de gangbare landbouwpraktijk en is kosteneffectief.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14750
Begindatum: 
01-04-2012
Einddatum: 
30-09-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 100.000
Uitvoerder(s): 
PPO Bloembollen