Verspreidingsroutes SLRSV in lelie

Beschrijving: 

Via een gefaseerde aanpak worden de mogelijke verspreidingsroutes van het virus Strawberry Latent Ringspot Virus onderzocht. Doel is om uiteindelijk een virusvrije export naar China mogelijk te maken.

Resultaten: 

Het Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) komt in een groot aantal gewassen voor, waaronder o.a. aardbei, framboos, bessenstruiken, verschillende fruitbomen, groenten, kruiden en siergewassen (waaronder lelie). SLRSV wordt overgebracht door een tweetal aaltjes-soorten: Xiphinema diversicaudatum en X. coxi. Er zijn echter vermoedens dat dit virus ook op andere manieren verspreid kan worden dan alleen door de twee genoemde Xiphinema-soorten. In dit project is nagegaan of SLRSV ook in lelie via zaad over kan gaan. Dit onderzoek de volgende nieuwe inzichten opgeleverd:

  • SLRSV is zaadoverdraagbaar in lelie
  • SLRSV is aantoonbaar in endosperm en embryo van leliezaad. Zaadontsmetting is geen optie om zaadoverdracht te voorkomen.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15073
Begindatum: 
01-05-2014
Einddatum: 
01-02-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 45.000
Uitvoerder(s): 
PPO Bloembollen