Voedsel- en Voedingseducatie

Beschrijving: 

Dit initiatief leidt tot de vorming van een Voedseleducatie Platform. Het Voedseleducatie Platform is een consortium van organisaties en bedrijven in de AgriFood sector die het belangrijk vinden de interesse voor en de kennis van kinderen over voeding en voedsel te stimuleren, zodat zij tot een gezonder en duurzamer eetpatroon komen. Het lesmateriaal van Smaaklessen vormt de basis. Dit materiaal wordt aangevuld met materialen en (regionale) activiteiten vanuit de diverse productsectoren. Om het aanbod zichtbaar en goed toegankelijk te maken wordt een online zoeksysteem ontwikkeld, waarbij lesmaterialen en activiteiten gezamenlijk worden aangeboden aan het onderwijs. De hoofddoelstelling van het Voedseleducatie Platform luidt als volgt: "Komen tot een toegankelijk gecoördineerd aanbod van kwalitatief hoogwaardig en innovatief educatiemateriaal over voeding en voedsel voor de jeugd van 4 t/m 18 jaar.”

In eerste instantie richt het Voedseleducatie Platform zich op het basisonderwijs. Het Voedseleducatie Platform biedt, naast het basisprogramma Smaaklessen, educatie aan vanuit diverse productgroepen en ingredienten. Hierbij wordt beoogd voor elke productgroep uit de Schijf van Vijf ten minste een les per bouw (onder- midden- en bovenbouw) en een activiteit aan te bieden aan het basisonderwijs. Dit aanbod kan worden aangevuld met educatie over producten en ingredienten buiten de Schijf van Vijf, waarbij altijd de relatie met een gezond en verantwoord voedingspatroon wordt gelegd. Dit op basis van de richtlijnen gezonde voeding van het Voedingscentrum. Het aanbod wordt geplaatst in het online zoeksysteem en via diverse communicatiekanalen onder de aandacht gebracht bij de doelgroep onderwijs. Partners die de diverse productsectoren/ingredienten vertegenwoordigen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling (samenstellen, vormgeven, drukken) van educatiemateriaal en activiteiten over de betreffende producten/ingredienten. Zij werken hierbij volgens criteria die gezamenlijk binnen het Voedseleducatie Platform zijn vastgesteld. Bij ontwikkeling van nieuwe materialen/activiteiten kunnen partners worden ondersteund door het Steunpunt Smaaklessen. Naast het basisonderwijs onderzoekt het Voedseleducatie Platform de mogelijkheden en wensen voor verbreding naar het VMBO en MBO.

In het kader van de opheffing van het PT is via de procedure van de Belangstellingregistratie besloten, de vormgeving van het Voedseleducatie Platform over te dragen aan Frugi Venta en daarvoor t.m. 2015 middelen beschikbaar te stellen.

Resultaten: 

Het hoofddoel van het Voedsel Educatie Platform is: Komen tot een toegankelijk en gecoördineerd aanbod van kwalitatief hoogwaardig en innovatief educatiemateriaal over voeding en voedsel voor de jeugd van 4 t/m 18 jaar, met als primaire doelgroep het basisonderwijs. In de afgelopen jaren is het programma Smaaklessen aangeboden aan het basisonderwijs. Daarnaast zijn er verdiepende smaakmissies ontwikkeld over alle productgroepen uit de Schijf van Vijf. Een voorbeeld van een smaakmissie is bijgevoegd. Klik hier om alle smaakmissies te ontdekken.

http://smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/lesaanbod.htm

Voeding & Gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15028
Begindatum: 
01-04-2014
Einddatum: 
31-12-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 30.000
Uitvoerder(s): 
Groenten Fruit Huis