Voortzetting CO2-footprint Tool + Standaard

Beschrijving: 

Voortzetting van 13016. Het ontwikkelen van een systematiek waarmee de (Nederlandse) teelt en handel van groenten en fruit en bloemkwekerijproducten de emissie van CO2 en overige broeikasgassen bij productie, opslag, verwerking en transport kan berekenen en communiceren met belanghebbenden in de keten.

Daarnaast bestaat de verwachting dat deze methode niet alleen bruikbaar is voor de Nederlandse betrokken partijen maar eveneens nieuwe inzichten en mogelijkheden biedt voor onderzoeksmethoden binnen internationaal kader, zodat hierover ook op regionaal dan wel internationaal niveau afstemming ontstaat, zodat onnodige overheidsbemoeienis kan worden voorkomen.

Resultaten: 

GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland en MPS hebben na het stoppen van het PT in 2014 en 2015 de toepassing van de PT-CO2 tool voortgezet via de website van MPS. Hosting en onderhoud van de tool werd uitgevoerd door Agri Information Partners. De gebruikcijfers t/m 2015 zijn:

  • 132 personen/bedrijven hebben toegang tot de tool aangevraagd
  • er is 661 maal ingelogd
  • er zijn 1949 Cases aangemaakt
  • er zijn1841 berekeningen uitgevoerd.

 

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
14963
Begindatum: 
19-08-2014
Einddatum: 
01-04-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 54.000
Uitvoerder(s): 
Stichting Milieu Project Sierteelt (MPS)