WaterABC

Beschrijving: 

De partners in het Platform Duurzame Gewasbescherming willen de waterkwaliteit verbeteren en de normoverschrijdingen met gewasbeschermingsmiddelen terug brengen.

Vanuit een vijftal werkgebieden zal men door borgingsmechanismen de toepassing van duurzame maatregelen door een brede groep telers stimuleren.

Resultaten: 

In 2012 is het project Water ABC gestart om waterkwaliteitsproblemen veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. Het project richt zich op de borging van effectieve maatregelen om emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlakte- en grondwater tegen te gaan. De emissieroutes zijn in kaart gebracht en de mogelijke maatregelen geïnventariseerd en beschreven. Voor een groot aantal private certificeringssytemen (VVAK, VKL, MPS, Milieukeur, GlobalGAP) zijn modules met maatregelen ontwikkeld die sterk bijdragen aan het verminderen van emissies en dus aan borging van waterkwaliteit. Deze modules zijn ter beschikking van de beheerders van deze instrumenten en van de stakeholders gewasbescherming van het platform duurzame gewasbescherming.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14526
Begindatum: 
01-10-2011
Einddatum: 
31-12-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 65.000
Uitvoerder(s): 
DLV Plant, CLM, PPO