Wolluisproblemen in glasgroenten

Beschrijving: 

Inventariseren hoe groot het probleem is van wolluis in de groententeelten onder glas en het opstellen van een advies om de verspreiding en aanpak van wolluis op de bedrijven en verspreiding tussen bedrijven onderling te voorkomen.

Resultaten: 

Aan 89 telers is de vraag gesteld of ze ooit met wolluizen aangetaste planten hebben gevonden en wat volgens hen de oplossing is.In tomaat, paprika- en aubergine zijn twee schadelijke soorten aangetroffen: Pseudococcus viburni in paprika, aubergine en tomaat en Phenacoccus solani bij een paprikateler. Hygiëne en het op tijd signaleren van wolluis blijven de eerste stappen naar de uitroeiing van de plaag. De enquête liet zien dat ervaringen met biologische bestrijders nog zeer beperkt zijn. Telers kiezen vaak voor vroegtijdig spuiten bij lage druk van wolluis om de verspreiding beperkt te houden. Uitroeiing van wolluis lukt niet altijd (slechts bij 40% van de geïnterviewde telers). Groentetelers willen het liefst biologische oplossingen om de residus op hun producten te beperken, maar deze moet wel effectief zijn.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14761.22
Begindatum: 
23-12-2014
Einddatum: 
01-11-2015
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 5.000
Uitvoerder(s): 
LTO Groeiservice, Bio Best Nederland