Inhoud

Verticale tabs

Verticale tabs

Verticale tabs

RVO
Met ingang van 1 januari 2014 worden de EU-regelingen uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. In de brief die u binnenkort ontvangt leest u hier meer over.
Vanaf 30 juni kunt u voor informatie over de regelingen en de uitvoering daarvan terecht op www.rvo.nl bij het thema Agrarisch ondernemen.
Om op de hoogte te zijn van het laatste nieuws over voor u relevante onderwerpen, kunt u zich abonneren op RSS-feeds van RVO.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief Agrarisch Ondernemen.

 
Het PT voert nog wel de regeling ‘CO2 -sectorsysteem glastuinbouw’ uit. Deze regeling levert een win- winsituatie voor zowel overheid als bedrijfsleven. Enerzijds rapporteren bedrijven over CO2 emissie en worden daarop afgerekend en anderzijds kunnen dezelfde bedrijven door dit systeem zo eenvoudig mogelijk aan deze regels voldoen.

 

Met ingang van 1 januari 2014 word...

MO-productschappen


[[{"fid":"12216","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":132,"width":600,"alt":"RVO","title":"RVO","class":"media-element file-default"}}]]Met ingang van 1 januari 2014 worden de EU-regelingen uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. In de brief die u binnenkort ontvangt leest u hier meer over. Vanaf 30 juni kunt u voor informatie over de...
Met ingang van 1 januari 2014 word...

EU regelingen


[[{"fid":"12216","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":132,"width":600,"alt":"RVO","title":"RVO","class":"media-element file-default"}}]]Met ingang van 1 januari 2014 worden de EU-regelingen uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. In de brief die u binnenkort ontvangt leest u hier meer over. Vanaf 30 juni kunt u voor informatie over de regelingen...
De Europese Commissie (EC) beraadt...

Denk mee over Europese regeling schoolfruit


De Europese Commissie (EC) beraadt zich op de toekomst van de schoolmelk- en schoolfruit regelingen. De regelingen verschillen nu behoorlijk van elkaar. De EC kijkt naar mogelijkheden om de regelingen meer te uniformeren Belangstellenden kunnen hun mening hierover geven via een vragenlijst. U kunt de toelichting en de vragenlijst vinden op de volgende webpagina: http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/school-...
De medebewindactiviteiten van de v...

Verhuizing activiteiten van de EU in- en uitvoerregelingen van het Productschap Tuinbouw


De medebewindactiviteiten van de verschillende productschappen zijn samengevoegd in één werkorganisatie: de Medebewindorganisatie Productschappen (MO - productschappen), gevestigd aan de Louis Braillelaan 80 in Zoetermeer.De uitvoering van EU in- en uitvoerregelingen van het Productschap Tuinbouw, vindt vanaf 1 maart 2013 plaats op de nieuwe locatie,Voor de betreffende...
Het Productschap Tuinbouw (PT) gee...

Persbericht: PT geeft telers informatie over gebruik GMO-regeling


Het Productschap Tuinbouw (PT) geeft telers van Producentenorganisaties (PO) in een apart informatieblad een heldere toelichting over de achtergronden en regels van de Europese Gemeenschappelijke Marktordening voor Groente en Fruit (GMO). Dit is in aanvulling op de circulaire over de GMO, die jaarlijks aan de Producentenorganisaties wordt gezonden. Telers kunnen dit informatieblad en de circulaire...