Inhoud

Verticale tabs

Verticale tabs

Verticale tabs

Promotie, Marktonderzoek en Standaardisatie informatielogistiek behoren sinds 1 januari 2013 niet meer tot de PT-kerntaken .

Promotie
Voor promotie in de bloembollensector verwijzen wij u naar I-bulb.
Voor promotie van bloemen en kamerplanten is Bloemenbureau Holland verantwoordelijk.
Voor promotie van Groenten en Fruit kunt u terecht bij het GroentenFruit Bureau.

Marktonderzoek
Vanaf 1 januari 2013 stelt PT alleen nog sectorstatistieken beschikbaar. Deze vindt u in de tuinbouwcijfers. Daar vindt u ook alle marktonderzoeksinformatie die de afgelopen jaren beschikbaar is gesteld. Deze is in veel gevallen nog zeer relevant.

Standaardisatie Informatielogistiek
Voor informatie over Standaardisatie Informatielogistiek verwijzen wij u naar www.tuinbouwdigitaal.net.

In week 48 is ruim 22 miljoen kg N...

Uienexport 2013 - week 48


In het nieuwe exportseizoen 2013/’14 is in de periode 22 juli t/m 1 december bijna 375 miljoen kg Nederlandse uien uitgevoerd. Vergeleken met dezelfde periode uit het exportseizoen 2012/’13 is dit ruim 39 miljoen kilo minder. Het vorige exportseizoen begon twee weken eerder, toen is er in de periode van week 28 t/m week 48 ruim 435 miljoen kg uitgevoerd. Dit blijkt uit voorlopige exportcijfers van PT/KCB.In week 48 (25 november t/m 1...
In week 47 is ruim 21 miljoen kg N...

Uienexport 2013 - week 47


In het nieuwe exportseizoen 2013/’14 is in de periode 22 juli t/m 24 november bijna 353 miljoen kg Nederlandse uien uitgevoerd. Vergeleken met dezelfde periode uit het exportseizoen 2012/’13 is dit ruim 41 miljoen kilo minder. Het vorige exportseizoen begon twee weken eerder, toen is er in de periode van week 28 t/m week 47 ruim 415 miljoen kg uitgevoerd.Dit blijkt uit voorlopige exportcijfers van PT/KCB.In week 47 (18 t/m 24 november) is...
In week 46 is ruim 28 miljoen kg N...

Uienexport 2013 - week 46


In het nieuwe exportseizoen 2013/’14 is in de periode 22 juli t/m 17 november ruim 331 miljoen kg Nederlandse uien uitgevoerd. Vergeleken met dezelfde periode uit het exportseizoen 2012/’13 is dit ruim 41 miljoen kilo minder.Het vorige exportseizoen begon twee weken eerder, toen is er in de periode van week 28 t/m week 46 ruim 393 miljoen kg uitgevoerd.Dit blijkt uit voorlopige exportcijfers van PT/KCB.In week 46 (11 t/m 17 november) is...
In week 45 is ruim 19 miljoen kg N...

Uienexport 2013 - week 45


In het nieuwe exportseizoen 2013/’14 is in de periode 22 juli t/m 10 november 303 miljoen kg Nederlandse uien uitgevoerd. Vergeleken met dezelfde periode uit het exportseizoen 2012/’13 is dit ruim 47 miljoen kilo minder. Het vorige exportseizoen begon twee weken eerder, toen is er in de periode van week 28 t/m week 45 ruim 371 miljoen kg uitgevoerd.Dit blijkt uit voorlopige exportcijfers van PT/KCB.In week 45 (4 t/m 10 november) is ruim...
In week 44 is bijna 18 miljoen kg...

Uienexport 2013 - week 44


In het nieuwe exportseizoen 2013/’14 is in de periode 22 juli t/m 3 november ruim 275 miljoen kg Nederlandse uien uitgevoerd. Vergeleken met dezelfde periode uit het exportseizoen 2012/’13 is dit ruim 51 miljoen kilo minder. Het vorige exportseizoen begon twee weken eerder, toen is er in de periode van week 28 t/m week 44 ruim 347 miljoen kg uitgevoerd.Dit blijkt uit voorlopige exportcijfers van PT/KCB.In week 44 (28 oktober t/m 3...
In week 43 is ruim 22 miljoen kg N...

Uienexport 2013 - week 43


In het nieuwe exportseizoen 2013/’14 is in de periode 22 juli t/m 27 oktober bijna 257 miljoen kg Nederlandse uien uitgevoerd. Vergeleken met dezelfde periode uit het exportseizoen 2012/’13 is dit ruim 47 miljoen kilo minder. Het vorige exportseizoen begon twee weken eerder, toen is er in de periode van week 28 t/m week 43 ruim 325 miljoen kg uitgevoerd.Dit blijkt uit voorlopige exportcijfers van PT/KCB.In week 43 (21 ...
In week 42 is ruim 17 miljoen kg...

Uienexport 2013 - week 42


In het nieuwe exportseizoen 2013/’14 is in de periode 22 juli t/m 20 oktober  ruim  234  miljoen kg Nederlandse uien uitgevoerd.  Vergeleken met dezelfde periode uit het exportseizoen 2012/’13 is dit ruim 44 miljoen kilo minder. Het vorige exportseizoen begon twee weken eerder, toen is er in de periode van week 28 t/m week 42 ruim 299  miljoen kg uitgevoerd.Dit blijkt uit voorlopige exportcijfers van PT/KCB.In...
In week 41 is ruim 15 miljoen kg N...

Uienexport 2013 - week 41


In het nieuwe exportseizoen 2013/’14 is in de periode 22 juli t/m 13 oktober ruim 216 miljoen kg Nederlandse uien uitgevoerd. Vergeleken met dezelfde periode uit het exportseizoen 2012/’13 is dit ruim 42 miljoen kilo minder. Het vorige exportseizoen begon twee weken eerder, toen is er in de periode van week 28 t/m week 41 ruim 280  miljoen kg uitgevoerd.Dit blijkt uit voorlopige exportcijfers van PT/KCB.In week 41 (7 t/m 13 oktober)...
Realiseren van structurele verb

Naar een gezonde toekomst voor het NL glasgroentecluster


Realiseren van structurele verbetering van de bedrijfsrendementen in de glasgroentensector door een veranderde afzetstructuur die: 1. Zorgt voor meer regie op productie en afzet, 2. Marktkennis genereert en effectief maakt voor de regiefunctie, 3. Resulteert in een structureel betere en stabielere prijsvorming, 4. Ruimte houdt voor individueel ondernemerschap,5. Borgt dat er in Nederland een krachtige...
De VGB wil onderzoeken in hoeve

Samenwerkingsmodel Internationale Sectororganisaties Tuinbouw


De VGB wil onderzoeken in hoeverre het mogelijk is met bestaande horizontaal georiënteerde organisaties als AIP, Union Fleurs en Florint tot een internationaal samenwerkingsmodel te komen dat beter aansluit bij de huidige en in de toekomst te verwachten ontwikkelingen in de bloemisterijsector. 
Het organiseren en faciliteren

Dutch Horticultural Trade Board


Het organiseren en faciliteren van samenwerking tussen tuinbouwbedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid wat leidt tot een substantiële groei van de export van kennis en ondernemerschap en een versterking van de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse tuinbouwcluster.
Frugi Venta/DPA neemt de statis

Waardecreatie datagebruik en ontsluiting groenten en fruit


Frugi Venta/DPA neemt de statistische data van het Productschap over met als doel:• Bedrijven/sectorgenoten moet makkelijk toegang krijgen tot de informatie op een herkenbare manier;• Er moet een one-stop shop worden gecreëerd en de overgenomen statistische informatie moet worden gecombineerd met andere door Frugi Venta of derden verzamelde data;• Bedrijven moeten de informatie voor zichzelf toepasbaar...
In een oriënterend onderzoek na

Consultancy: effect etheenbehandeling tomaat einde teelt


In een oriënterend onderzoek nagaan of de rijping van tomaten aan het einde van de teelt kan worden versneld door een behandeling met etheen.
Het verbeteren van de markttoeg

Sectoraanpak fytosanitaire (handels) belemmeringen


Het verbeteren van de markttoegang door fytosanitaire belemmeringen bij het verhandelen van snijbloemen en planten (import en export) aan te pakken. De projectactiviteiten omvatten organisatie en deelname aan het Fyto Platform, deelname aan de Stuurgroepen Plantgezondheidsfonds en Fytosanitaire Robuuste Ketens.
Het ontbreekt momenteel in de s

Marktplein keteninnovatie logistieke middelen


Het ontbreekt momenteel in de sierteeltsector aan een platform vanuit de markt, waar gebruikers en beheerders van logistieke middelen en processen samen knelpunten identificeren, ideeën aandragen voor oplossingen en productontwikkelaars opdracht geven voor het testen en eventueel concreet uitwerken daarvan. Het ‘Marktplein keteninnovatie logistieke middelen’ beoogt in deze leemte te voorzien, door het vanuit de markt...
Ontwikkeling van teelt in sleuv

Teelt de grond uit appel in zandgebieden (fase 2)


Ontwikkeling van teelt in sleuven in de grond voor de appelteelt om economische rendabele teelt op m.n. zandgronden en op kleigrond, met problemen in bodemstructuur en/of wateroverlast, mogelijk te maken. Een betere regulatie van de groei, dracht, vruchtmaat en vruchtkwaliteit via fertigatie zal leiden tot een hogere kwaliteitsproductie en minder milieuproblemen.