Inhoud

Verticale tabs

Verticale tabs

Verticale tabs

Groenten, fruit, noten en zuidvruchten zijn belangrijk voor een gezond voedingspatroon. De voedingsstoffen in groenten en fruit dragen bij aan de gezondheid van mensen. De voedingstuinbouwsector draagt collectief bij aan borging van voedselveiligheid door te investeren in kennis over risico’s en de beheersing van deze risico’s op een hoger niveau te brengen, vertrouwen van de consument in gezond en veilig voedsel verhogen door goede en eerlijke productinformatie.

lees meer

Programma Voeding & Gezondheid...

Programma Voeding & Gezondheid + Jaarplan 2013 - oktober 2012


Programma Voeding & Gezondheid + Jaarplan 2013 - oktober 2012
De input die ondernemers hebben ge...

Resultaten inputronde Voeding & Gezondheid


De input die ondernemers hebben gegeven hebben we naast de 3 actielijnen van het programma. Input was gericht op hoe het eten van groenten en fruit te stimuleren, onderzoek naar positieve gezondheidseffecten van het eten van groenten en fruit en voldoen aan de eisen op het gebied van voedselveiligheid. Hieronder lichten we deze actielijnen nader toe en geven we aan wat het ondernemingsplatform vindt dat met de...
Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met...

Ondernemingsplatform Voeding & Gezondheid


Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met zes Ondernemingsplatforms voor de investeringsprogramma’s. Ondernemingsplatforms stellen doelstellingen vast, werken de programma’s uit en stellen een gericht en samenhangend investeringsprogramma op. Daarbij zorgen ze voor een goede aansluiting met de praktijk. De Ondernemingsplatforms worden ondersteund door een programmamanager van het PT.In de zomer  en vroege najaar van 2012...
De website www.groentenenfruitport...

Groenten en Fruit Portaal


De website www.groentenenfruitportaal.nl is een informatieportaal voor de voedingstuinbouw. Op dit portaal vindt u actuele informatie over gewasbescherming, voedselveiligheid en productinformatie. Zo wordt u als tuinbouwondernemer efficiënter geïnformeerd over aspecten rondom voedselveiligheid en levensmiddelen- wetgeving. Hierdoor krijgt u eventuele risico’s, maar ook kansen in beeld.Het Groenten en Fruit Portaal zorgt voor een...
De veiligheid van voedsel is...

Voedselveiligheid


De veiligheid van voedsel is en blijft de hoogste prioriteit van elk bedrijf dat levensmiddelen produceert en/of verhandelt. Goede wetgeving en de HACCP/hygiënecodes zorgen ervoor dat de meeste consumenten veel vertrouwen hebben in de veiligheid van hun voedsel.Het Productschap Tuinbouw wil er aan bijdragen dat dit in de toekomst ook zo blijft. Door de bestaande wetgeving is de sector nu in staat om veiligheidsrisico's (...
Dat groenten en fruit boordevol on...

Voedingsstoffen in groenten en fruit


Dat groenten en fruit boordevol onmisbare vitaminen en mineralen zitten is algemeen bekend. Toch gaat het nut van het eten van groenten en fruit veel verder dan alleen het aanleveren van vitaminen en mineralen. Groenten en fruit bevatten duizenden zogenaamde bioactieve stoffen met allerlei soorten voedingsvezels met uiteenlopende gunstige effecten op onze gezondheid.Van veel van deze stoffen is nog niet eens bekend wat ze...
Het etiket is een belangrijk hulpm...

Etikettering


Het etiket is een belangrijk hulpmiddel voor de keuze van de consument. Op producten die in de winkel worden gesneden of verpakt – zoals groente en fruit – hoeft geen etiket. Wel moet bij onverpakte producten (losse verkoop) in de onmiddellijke nabijheid van het product in duidelijk leesbare letters informatie zijn aangebracht. Op voorverpakte producten is een etiket wel verplicht. Volgens het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen (WEL...
Het is voor handelsbedrijven, sort...

Food Compass & EWRS


Het is voor handelsbedrijven, sorteer- en pakstations, veilingen en telersverenigingen die werken met vers(e) groenten en fruit, verplicht om onderzoek te doen naar residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Zij kunnen dit zelf (laten) doen, of deelnemen aan de sectorale monitoring via Food Compass.Food CompassEarly Warning & Response System (EWRS)
Hygiënecodes worden ook wel ‘gidse...

Hygiënecodes en GLOBALG.A.P. IFA Plantaardige Productie


Hygiënecodes worden ook wel ‘gidsen voor de goede praktijk’ genoemd. Het zijn behulpzame naslagwerken waarin een ondernemer kort maar duidelijk kan lezen wat de basisvereisten zijn om zijn bedrijfsvoering aan de wetgeving te laten voldoen.Een Hygiënecode is gebaseerd op een HACCP-analyse en is door de overheid erkend als een wettig systeem voor de waarborging van voedselveiligheid. Bedrijven kunnen dus werken...
Puur en Gezond: Een visie op voedi...

Visie Puur en Gezond


Puur en Gezond: Een visie op voeding en gezondheid in de voedingstuinbouw‘Voeding en gezondheid’ is één van de thema’s van waaruit het Productschap Tuinbouw gericht projecten initieert en financiert. Gericht beleid vraagt om een heldere visie, daarom heeft het Productschap Tuinbouw samen met het GroentenFruit Bureau de themavisie ‘Puur en Gezond’ geschreven.De doelstellingen die hieruit voortkomen zijn geconcretiseerd in een toekomstagenda,...
De overheid ziet ook het belang in...

Convenanten en Nota's


De overheid ziet ook het belang in van het stimuleren van een gezond voedingspatroon- waar groenten en fruit een onderdeel van is. Om het beleid rond stimuleren van gezonde voeding richting te geven, heeft de overheid een aantal convenanten en kabinetnota's opgesteld. Hieronder is meer te lezen over de nota overgewicht en de voedingsnota.Convenant Gezond GewichtNota overgewichtVoedingsnota
Het PT vertegenwoordigt de sector...

Invloed op wetgeving


Het Productschap Tuinbouw vertegenwoordigt de sector actief in verschillende overlegorganen. Zo brengen we standpunten van de sector ten gehore en houden we ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid, -kwaliteit en gezondheid van groenten, fruit, paddenstoelen, noten en zuidvruchten in de gaten. Wanneer nieuwe (concept)regelgeving wordt vastgesteld worden betrokken bedrijven en brancheorganisaties hierover geïnformeerd via...
De Duitse EHEC-crisis die in juni...

Dossier EHEC


De Duitse EHEC-crisis die in juni 2011 ontstond leidde tot veel vragen. Om de vele vragen te kunnen beantwoorden is er bij het PT een crisisteam opgericht. Het team was constant op de hoogte van de laatste stand van zaken en coördineerde de informatievoorziening naar pers, telers en handelaren.In dit dossier vindt u een overzicht van berichten over de EHEC-bacterie:Persberichten:Persbericht: Consumptieadvies kiemgroenten doet recht aan veilig...
Door de Europese Commissie (EC) zi...

Kwaliteitsvoorschriften Groenten & Fruit


Door de Europese Commissie (EC) zijn voor verschillende soorten verse groenten en fruit handelsnormen oftewel kwaliteitsvoorschriften opgesteld. Op 21 juni 2013 heeft de Commissie wijzigingen in EU Verordening Vo543-2011 vastgelegd in Verordening 594/2013. Er geldt een algemene handelsnorm voor alle onbewerkte groenten en fruit. Daarnaast gelden voor tien producten, appelen, peren, sla & (krul)andijvie, tomaten...
Ondernemers

Persbericht: Risicoanalyse voedselveiligheid aan te scherpen met Groenten en Fruit Portaal


Ondernemers kunnen de risicoanalyse van hun voedselveiligheidssysteem aanscherpen met het Groenten en Fruit Portaal. Vanaf vandaag biedt deze site extra functies. Het gaat onder meer om informatie over EU-meldingen over mogelijk onveilige levensmiddelen (zogeheten RASFF-meldingen), calamiteiten en over contaminanten. Verder zijn risico’s voor de volksgezondheid door residuen...
PT draagt ruim 35 activiteiten ove...

Persbericht: PT draagt ruim 35 activiteiten over aan tuinbouwsector


Het Productschap Tuinbouw (PT) draagt ruim 35 activiteiten over aan organisaties en bedrijven in de tuinbouwsector. Met een deel van die activiteiten gaan circa 10 mensen mee met hun werk. Met dit besluit gaf het PT-bestuur vandaag invulling aan zijn voornemen van eind vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de beslissing om voor een groot deel van de tuinbouwondernemers over 2013 geen heffing meer op te...
Dit jaar doet het Voortgezet Onder...

Persbericht: Goed gewaardeerd schoolfruit zet stap naar Voortgezet Onderwijs


Dit jaar doet het Voortgezet Onderwijs voor het eerst mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. In een pilot ontvangen klassen 1 en 2 van 15 scholen 20 weken lang drie stuks gratis groente of fruit per leerling per week. Vandaag is ook op 1.100 basisscholen de officiële aftrap van het programma. Dit werd het afgelopen jaar bij deelnemers goed gewaardeerd, blijkt uit onderzoek in opdracht van...
Wereldwijd meer aandacht nodig voo...

Persbericht: Verklaring roept aandacht FAO en WHO op voor groenten en fruit


Wereldwijd is meer aandacht nodig voor het verbeteren van de productie en consumptie van groenten en fruit. Dit draagt bij aan preventie en beheersbaar maken van chronische ziekten en de wereldwijde voedselzekerheid. Ook hebben groenten en fruit een sleutelrol bij de biodiversiteit en de duurzaamheid van onze planeet. Dit staat in de ‘Verklaring van Boedapest’, gericht aan de Voedsel- en...
Rauwe andijvie legt het qua popula...

Gekookte andijvie net iets geliefder dan rauwe


De (stamppot) rauwe andijvie legt het qua populariteit af tegen de gekookte variant. Bijna 35% van de consumenten lust andijvie rauw, 40% kookt de bladgroente. Driekwart eet er aardappelen bij. Gehaktbal en spekjes zijn bij de andijviemaaltijd favoriete vleessoorten. Dit blijkt uit de Groenten- en Fruitmonitor van het Productschap Tuinbouw.Bij de aankoop van andijvie laat de keuze tussen wel of niet voorgesneden een...
Tuinders, akkerbouwers en veeho

Persbericht: Eerste regionale conferentie GLOBALG.A.P.


Tuinders, akkerbouwers en veehouders kunnen zich op de hoogte stellen van actuele ontwikkelingen over voedselveiligheid en maatschappelijke vraagstukken en de rol van GLOBALG.A.P. certificering hierin. Dit kan op 20 november bij de regionale conferentie van GLOBALG.A.P. op Veiling Hoogstraten. De nationaal technische werkgroepen GLOBALG.A.P. van België en Nederland organiseren dit samen. Productenten uit...
In enkele jaren tijd is de expo

Persbericht: Forse groei export courgette, vooral van uitheemse


In enkele jaren tijd is de export van courgettes fors gegroeid. De consumptie steeg ook, terwijl de productie in eigen land de afgelopen jaren vrij stabiel was. De export bestaat voor circa 70% uit heruitvoer van importproduct naar vooral Duitsland. Daar eten ze de zacht, neutraal smakende vruchtgroente net als in Nederland het liefst met aardappelen, pasta en rijst/nasi, blijkt uit cijfers van het...
Mensen lijken niet ongezonder t

Voedingscentrum: Door crisis laten Nederlanders snacks en snoep staan


Mensen lijken niet ongezonder te eten door de economische crisis. Sterker nog, Nederlanders kopen minder ongezonde snacks en snoep. Verder gooien we minder eten weg. En gezond eten kan goedkoop. Berekeningen laten zien dat dit voor 5 euro per dag kan. Dit blijkt uit nieuwe onderzoeken in opdracht van het Voedingscentrum.Sinds het begin van de economische crisis gaan mensen zuiniger om met eten....
Het begeleiden van jonge ouders

Slimmer eten met je kind


Het begeleiden van jonge ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar naar een gezonder eet- en leefpatroon met voldoende groenten en fruit.
Het openen van nieuwe markten e

Markttoegang fytosanitair groenten en fruit 2015-2016


Het openen van nieuwe markten en opheffen c.q. verkleinen van handelsbarrières op bestaande markten voor groenten en fruit.
Ketenschakels weten heel goed w

Duurzame G&F-ketens 'GreenCHAINge'


Ketenschakels weten heel goed wat uiterlijke productkwaliteit is, maar onbekend is wat de inwendige kwaliteit is en hoe die kwaliteit zich zal ontwikkelen verderop in de keten. Dat geldt zowel voor de geproduceerde als voor de gevraagde kwaliteit. Het ontbreekt daarbij aan basiskennis, robuuste meetmethoden en passende beheerssystemen. Dit geldt zowel voor bedrijven, supermarkten als onderzoek. Met het GreenCHAINge...
Verbeteren van de

S(t)imuleren voedselveiligheidscultuur


Verbeteren van de voedselveiligheidscultuur in de voedingstuinbouwsector en bij individuele bedrijven door het in beeld brengen van microbiologische risico’s van humane pathogenen in bedrijf en keten, en van beheersmaatregelen die effectief zijn en goed zijn in te passen in de bedrijfsvoering, alsmede het hiermee regelmatig oefenen binnen het bedrijf en in ketenverband.
Uitvoeren van hygiënescans

Hygiënescans microbiologie


Uitvoeren van hygiënescans bij teeltbedrijven die na de oogst processtappen uitvoeren zoals spoelen, wassen, trimmen en sorteren van producten. In de scans worddt specifiek aandacht gericht op kritische punten voor hygiëne om microbiologische verontreiniging te voorkomen.
Uitvoering in 2013 van een sect

Microbiologie in de voedingstuinbouw- Food Compass


Uitvoering in 2013 van een sectorale monitoring om de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op/in verse, onbewerkte groenten en fruit in het handelskanaal te kunnen vaststellen en om redelijkerwijs binnen de mogelijkheden de microbiologische risico’s (te leren) beheersen in de keten. Kennisopbouw en afstemming in 2013 op het gebied van microbiologische risico’s op verse, onbewerkte groenten en fruit....
Organisatie van een jaarlijks t

Samenwerking nationaal voedingsdebat en groentecongres


Organisatie van een jaarlijks terugkerend nationaal congres met als centraal thema de consumptie van groenten en fruit, voortbouwend op het samenbrengen van de initiatieven Nationaal Groentecongres 2013 en Nationaal Voedingsdebat 2013, om bij te dragen aan een stijgende lijn in de consumptie van groenten en fruit. 
Financiering van de continuerin

Voortzetting NTWG Globalgap


Financiering van de continuering van de Nationale Technische WerkGroep (NTWG) GLOBALGAP gedurende 2014.